Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Кметът на община Дряново свиква консултации за състава на ОИК

В изпълнение на задълженията ми по чл.75, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на ЦИК, най-учтиво Ви каня на 24.08.2015 год. (понеделник) от 17,00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация за участие в консултациите за формиране състава на общинската избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.
Участниците в консултациите следва да представят:
1. Писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.08.2015 г. (датата на насрочване на изборите) или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението към Решение №1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на ЦИК;
5. Предложение за резервни членове, които да заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

 

Д-Р ИВАН НИКОЛОВ

Кмет на  община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново