Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Кметът на община Дряново д-р Иван Николов подписа договор със зам.-министъра на енергетиката Антон Павлов за стартирането на проекта по т.нар. Норвежка програма

Официално одобрение и финансиране на проекта си по програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" получи Община Дряново. Договорът за това бе разписан вчера в Министерството на енергетиката от кмета д-р Иван Николов и зам.-министъра на енергетиката Антон Павлов, който е и ръководител на програмния оператор.
Дряново е измежду 32-те общини, подписали договори за финансиране по линия на програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (т.нар. Норвежка програма). Срокът за изпълнение на проектите ще се удължи до април 2017 г., вместо първоначално предвидения - лятото на 2016 г., заяви по време на подписването зам.-министър Павлов.
Проектът на Община Дряново е за 771 957,96 лв. без ДДС и включва подмяна на съществуващите и изграждане на високоефективни отоплителни системи в сгради - общинска собственост, използващи конвенционални горива. Последното е с оглед повишаване на енергийната ефективност и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за отопление и охлаждане в сградите.
Включените в проекта сгради са, както следва: сградата на Община Дряново; сградата на Бюро по труда и местни данъци и такси; Детски ясли; сгради на ЦДГ Детелина - база Детелина и база Иглика.
Проектът по Норвежката програма надгражда мерките за енергийна ефективност реализирани досега от Община Дряново, като повиши енергийните спестявания и доведе до намаляване на емисиите на парникови газове в околната среда.

Снимка 1 Снимка 2
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново