Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 334/26.08.2015 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 23947.501.9769 по КККР на град Дряново


 Заповед № 334/26.08.2015 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново