Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Позиция на община Дряново относно публикации в медиите за умишлено умъртвени бездомни животни

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с изнесена информация в медиите, относно намерени мъртви безстопанствени животни, Община Дряново изразява следната позиция:
1. В общинска администрация към настоящия момент няма постъпили или категорично потвърдени данни от компетентни институции, за умишлени зловредни действия спрямо безстопанствените животни на територията на общината.
2. Общинска администрация категорично осъжда нехуманното отношение към животните и предприема всички действия, съгласно своите компетенции, за откриване причините за подобни посегателства.
3. Общинска администрация - Дряново никога не е толерирала подобно отношение към бездомни животни, за да бъде предмет на набеждаване, още повече от природозащитни организации.
4. Общинска администрация - Дряново работи в посока изграждане на приют за безстопанствени животни на територията на общината. За съжаление са необходими финансови средства в размер непосилен за община с размерите и скромния бюджет, който имаме. Без държавна помощ трудно може да се справим с този въпрос, тъй като са необходими суми от порядъка на над 150 000 лв. плюс постоянни сериозни разходи за издръжка.
5. Съобразно финансовите си възможности, Общинска администрация - Дряново  предприема мерки при спазване на действащите законови и нормативни изисквания, за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината. Сключен е договор с лицензирана фирма, за ветеринарно - медицинско обслужване и други услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, при съобразяване със Закона за Защита на животните; Закона за Ветеринарномедицинската дейност; Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Дряново; и действащото в страната законодателство”.
6. Опитът ни показва, че колкото и да се опитваме да се справим с проблема, става така че популацията остава непроменена или дори се увеличава, като причина за това е нерегламентиран „внос“ на кучета от други места, за което общината е сезирала компетентните органи.

Умоляват се гражданите, станали свидетели на подобни действия, да подават сигнал на телефон 0676 /72962.

С уважение,
Д-Р  ИВАН  НИКОЛОВ
Кмет на община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново