Община
Туризъм
Проект за дневен ред

Проект за дневен ред на заседание на ОИК - Дряново на 15.09.2015 г. от 16,30 ч.

ОИК - Дряново насрочва заседание на 15.09.2015 г. от 16.30 часа при следния

Дневен ред:

1. Прием на внесени документи за регистрация на кандидати за Кметове на Община Дряново, кметове на Кметства и листи за общински съветници.

Докладва: Секретар на  ОИК.

2. Текущи

Докладва: Секретар на ОИК.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново