Община
Туризъм
Проект за дневен ред

Проект за дневен ред на заседание на ОИК - Дряново на 26.09.2015 г. от 9,00 ч.

ОИК - Дряново насрочва заседание на 26.09.2015 г. от 09.00 часа при следния

Дневен ред:

1. Утвърждаване графика за 24 часови дежурства за периода до започване на отпечатване на бюлетините.

Докладва: Секретар на  ОИК.

2. Текущи.

Докладва: Секретар на ОИК.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново