Община
Туризъм
Новини

Покана за встъпителна пресконференция по проект на Община Дряново за повишаване енергийната ефективност на сгради общинска собственост

На 30 септември 2015 г., от 11,30 ч., в Заседателната зала на Община Дряново, ще се проведе встъпителна пресконференция за стартиране на дейностите по Договор  № BG04-O2-O3-069-O18, по проект „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и административни услуги на населението в гр. Дряново, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници“, финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.
На пресконференцията ще присъстват - екипът за управление, представители на медиите и граждани. Ще бъдат представени целите, дейностите, резултатите и индикаторите по проекта.

Покана
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново