Община
Туризъм
Новини

„С грижа за хората“ - новата експозиция на открито на Община Дряново

По случай празниците на град Дряново и традиционния есенен панаир, Община Дряново експонира нова изложба на открито. Дванадесетте тематични табла са посветени на промяната на градската среда, благодарение на привлечените средства от национални програми и  Оперативни програми на Европейския съюз в периода 2007-2015 г. Изложбата отразява постигнатото от администрацията с грижа към децата, спорта, градската среда, институциите и инфраструктурата.

Приключването на програмния период 2007-2013 г. и стартирането на новия - 2014-2020 г. е повод за равносметка. С гордост можем да отбележим, че Общината успя да привлече близо 11 (единадесет) млн. лв. за реализиране на ключови проекти по Програма за развитие на селските райони и Оперативните програми „Регионално развитие“ и  „Административен капацитет“,  благодарение на които Дряново видимо се променя. Не може да не споменем и извоюваните над 1 млн. лв. от община Дряново за реализация на проекти по национални програми като „Красива България“ на МТСП, „Програма за растеж и устойчиво развитие на регионите“ на МС и др., допринесли за разкриване на нови работни места и подобряване на жизнената среда.

Най-мащабните си проекти Община Дряново реализира по Програма за развитие на селските райони и Публичната инвестиционна програма на МС. Само за 3 години, в периода 2012-2015 г. бяха завършени всички дейности по следните проекти: „Реконструкция на централна градска зелена зона в град Дряново“, „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети на гражданите и бизнеса в община Дряново“ и „Изграждане на стадион в село Царева ливада, изграждане на 3 броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в град Дряново, община Дряново“, както и завършването на спортната зала.

„С грижа за децата“ са експозиционните панели, посветени на новоизградените детски площадки. Само в рамките на проекта за изграждане на централна градска зелена зона, финансиран от ПРСР, бяха създадени 3 нови детски площадки, разположени в парковите зони пред СОУ „Максим Райкович“, дряновското класно училище и до зимното кино. Поставена е ударопоглъщаща настилка на детската площадка в парка пред стадиона и при Блок "Рила-2", дарена на Общината от Джи Пи груп ООД, монтирани бяха и нови детски съоръжения в парка зад ж.п. гарата, до детската градина, при моста на Колю Фичето, в ж.к. Успех.

„С грижа за градската среда“ е мотото на таблото, представящо реконструираната централна градска зелена зона и красивите паркове на Дряново, превърнали се в един от символите на нашия град. 

„С грижа за спорта“ са озаглавени панелите, посветени на реновирания спортен комплекс „Локомотив“ - Дряново, новоизградения стадион в с. Царева ливада, както и на осъществената дългогодишна мечта на дряновци - Спортна зала - Дряново.

Експозиционните табла „С грижа за образованието“ представят промените в образователната инфраструктура. В рамките на двата проекта по Оперативна програма „Регионално развитие“ - „Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина и „Иглика“ към ЦДГ „Детелина“ и Детски ясли град Дряново“ и „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ „Максим Райкович“ и ПГИ „Рачо Стояннов“, бе осигурена подходяща и рентабилна образователна инфраструктура за най-малките и подрастващите жители на Дряново.

По същата програма, през 2013-2015 г., бе реализиран и съвместният проект на общините Велико Търново, Дряново и Горна Оряховица „Бяло, пурпурно, синьо, зелено - следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар” за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите, на стойност 436 052 лв.

„С грижа за институциите!“ е озаглавен експозиционният панел, представящ  част от обектите, изпълнени от Община Дряново по „Красива България“. Благодарение на тях бяха санирани сградите на Общинска администрация, на Местни данъци и такси и Бюро по труда, на Дома за възрастни с деменция, както и общинската сграда, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане - изнесени работни места Дряново“.

В Инвестиционната програма на Община Дряново, в периода 2011-2015 г., бяха заложени и изпълнени множество дейности по облагородяването на крайни райони в Дряново, поддържането на съпътстващата инфраструктура и осигуряването на приятни и безопасни за жителите на общината улици и квартали. Превръщането на Дряново в привлекателна туристическа дестинация бе основната цел на проекта „Красиво Дряново 2012-2015 г.“, финансиран изцяло със средства от общинския бюджет. Община Дряново подкрепи 40 собственици на сгради с материали на стойност над 30 хил. Снимки на част от тези обекти могат да се видят на таблата, озаглавени „С грижа за инфраструктурата“.

В изложбата е използван снимков материал на Община Дряново, както и фотографии, предоставени от „Дестинация Дряново“. Експозицията на открито е един от акцентите на общината за празниците на града и всички жители гости на града могат да я разгледат.

 

„С грижа за хората“ - новата експозиция на открито на Община Дряново „С грижа за хората“ - новата експозиция на открито на Община Дряново „С грижа за хората“ - новата експозиция на открито на Община Дряново „С грижа за хората“ - новата експозиция на открито на Община Дряново „С грижа за хората“ - новата експозиция на открито на Община Дряново „С грижа за хората“ - новата експозиция на открито на Община Дряново
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново