Община
Туризъм
Проект за дневен ред

Проект за дневен ред на заседание на ОИК - Дряново на 14.10.2015 г. от 10,00 ч.

ОИК - Дряново насрочва заседание на 14.10.2015 г. от 10:00 часа при следния

Дневен ред:

1. Текущи решения.

Докладва: Секретар ОИК

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново