Община
Туризъм
Протоколи

Протокол № 33/20.10.2015 на Общинска избирателна комисия - Дряново

ПРОТОКОЛ

№ 33

 

Днес, 20.10.2015 г., в 14:00 часа се проведе заседание на Общинската избирателна комисия – Дряново при следния дневен ред:

1. Разглеждане на жалба от Мариянка Петрова Петрова, преупълномощен представител на ПП ГЕРБ град Дряново относно залепени агитационни материали – плакати на ПП България без цензура, намиращи се на автобусна спирка в с. Славейково.

Докладва: Секретар ОИК

2. Разни.

Докладва: Секретар ОИК

 

1. След извършена проверка по жалба с вх.№137/19.10.2015 г. от Мариянка Петрова Петрова в качеството и на упълномощен представител на ПП ГЕРБ за нарушения на Изборния кодекс със агитационни материали, поставени на автобусна спирка в с. Славейково, за да се произнесе ОИК взе предвид следното:

Жалбата е внесена от преупълномощения представител на ПП ГЕРБ - заинтересована страна, активно легитимирана да извърши тези действия. Като доказателство е приложен снимков материал - 2бр. Претендира се за вземане на мерки от ОИК за преустановяване на извършваната предизборна агитация в нарушение на изборния кодекс.

Като се запозна с представеният от жалбоподателката като доказателство снимков материал и свърза с представители на ПП „България без цензура“, същите декларираха, че организирано не са разлепвани агитационни материали в оказаното населено място и се предполага, че ако е извършено нарушение, то е по инициатива на симпатизанти на партията и не е въпрос на партийна политика. Декларирано беше, че от ПП „България без цензура“ също ще извършат проверка на място и ще отстранят нередностите, ако има такива. В последвалата проверка на място, представители на ОИК Дряново констатираха, че агитационните материали - предмет на жалбата са отстранени. Предвид установеното нарушение (в последствие отстранено) ОИК Дряново намира, че се касае за малозначителен случая в хипотезата на чл. 28 от ЗАНН и прие следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

ПРЕДУПРЕЖДАВА  ПП „България без цензура“ град Дряново да засили контрола по разлепването на агитационните материали за предотвратяване на евентуални нови нарушения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Стайкова                                                          

СЕКРЕТАР: Цанко Цанев                                                                         

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Пенчева                  

ЧЛЕНОВЕ:

Николинка Колчева                                                                                  

Костадин Христов                                                                                      

Недка Витанова                                                                                           

Вяра Стоянова                                                                                              

Ценка Костова                                                                                            

Нели Иванова                                                                                             

Михаил Колев                                                                                            

Десислава Заевска - Георгиева                                                         

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново