Община
Туризъм
Протоколи

Протокол № 39/25.10.2015 на Общинска избирателна комисия - Дряново

П Р О Т О К О Л 

№ 39

 

На  25.10.2015 г. от 17:00 часа ОИК Дряново проведе заседание при  следния дневен ред.

1. Разглеждане на постъпила жалба от Даниела Стефанова Мирчева - кандидат за общински съветник от ПП „Партия на зелените“ с наш вх. № 171/25.10.2015 г. - 15.35 часа

2. Разглеждане на постъпила жалба от д-р Нено Ненов - кандидат за общински съветник от МК “Заедно за Дряново-Реформаторски блок и Българска нова демокрация“ с наш вх. № 172/25.10.2015 г. - 16.00 часа

 1. По точка 1  от дневния ред, за да се произнесе ОИК взе предвид следното:

Жалбата под горния номер се отнася за нарушения в техническата подготовка на местата за гласуване, изразяващи се в липса на втора кабина в СИК с над 200 избиратели, с което се затруднявало експедитивното гласуване.

В тази връзка членове на ОИК посетиха всички СИК на територията на град Дряново и констатираха, че написаното в жалбата отговаря на фактическата ситуация. Но въпреки всичко гласуването протичаше сравнително нормално и спокойно и липсваха сериозни струпвания на гласоподаватели пред СИК.

Въпреки всичко членовете на ОИК-Дряново единодушно приеха наличието на нарушения на Указанията на ЦИК във връзка с подготовка на местата за гласуване и Решение на ЦИК №2525/08.10.2015 г.

На основание горе написаното ОИК - Дряново счита жалбата за основателна и законосъобразна.

 

2.  По точка 2 от дневния ред, за да се произнесе ОИК взе предвид следното:

Постъпилата жалба д-р Нено Ненов - кандидат за общински съветник от МК “Заедно за Дряново-Реформаторски блок и Българска нова демокрация“ с наш вх. № 172/25.10.2015 г. касае нарушения, извършени от Цветомир Михов - областен координатор на ПП „ГЕРБ“ и кандидатите за общински съветници от същата партия Преслава Демирева и Георги Казаков, които са извършвали груби вмешателства в работата на СИК №№ 3, 8, 9, 10 и 11 и давали указания на ангажираните там и проверявали Удостоверенията на застъпници и оказвали натиск на застъпниците от други политически сили.

С цел изясняване на описаното в жалбата, ОИК - Дряново изпрати свои представители в цитираните секции, за да бъде извършена проверка, която да потвърди или отхвърли визираното.

Резултатите от нея установиха, че действително в някой от СИК е възникнала ситуация, твърдяна в жалбата.

На основание горе написаното ОИК - Дряново счита жалбата за основателна и законосъобразна.

Предвид горното ОИК-Дряново взе  следните

РЕШЕНИЯ:

  1. На основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК приема жалбата за основателна и законосъобразна и предупреждава Общинска администрация – Дряново да се съобразява с нормативната база по осъществяване на изборния процес.
     
  2. На основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК приема жалбата за основателна и законосъобразна и предупреждава ПП „ГЕРБ“ да обърне внимание на своите членове и симпатизанти за спазване на Закона и добрия тон при провеждането на Местни избори 2015.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Стайкова                                                          

СЕКРЕТАР: Цанко Цанев                                                                         

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Пенчева                  

ЧЛЕНОВЕ:

Николинка Колчева                                                                                 

Костадин Христов                                                                                       

Недка Витанова                                                                                          

Вяра Стоянова                                                                                              

Ценка Костова                                                                                             

Нели Иванова                                                                                             

Михаил Колев                                                                                            

Десислава Заевска - Георгиева                                                          

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново