Община
Туризъм
Протоколи

Протокол № 43/31.10.2015 на Общинска избирателна комисия - Дряново

П Р О Т О К О Л

№ 43

Днес, 31.10.2015 г., в 12.00 часа се проведе заседание на Общинската избирателна комисия - Дряново при следния дневен ред:

  1. Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 185/30.10.2015г. от д-р Нено Бонев Ненов в качеството му на физическо лице и избран общински съветник от листата на МК „Заедно за Дряново (Реформаторски блок и Българска нова демокрация) в МИ 2015 за нарушение на ИК - купуване на гласове

Докладва: Секретар ОИК

 

В жалбата се твърди, че в нарушение на изборния процес търговски обекти на „Ники-75“ ЕООД със собственост Стефан Янков Енчев, вече избран за общински съветник от ПП „Партия на зелените“ и ЕТ „Ники-75- Николай Енчев“, със собственик Николай Енчев са се извършвали действия преди първи тур на МИ 2015, свързани със склоняване за гласуване за определени кандидати срещу „купуване на гласове“.

Твърди се още, че и към настоящия момент този процес продължава, като свидетелство за това е“ изключително големия брой лица от ромски произход, които стоят на тълпи пред самите търговски обекти и размахват пълни чанти с храна“.

Твърди се още, че в магазина са се раздавали хранителни продукти и акцизни стоки без бандерол. Твърди се също, че Николай Енчев и Стефан Енчев извозвали хора от същия произход до изборни секции №№ 8 и 9.

Като разгледа жалбата, Общинската избирателна комисия констатира, че във нея се твърди за извършено престъпление от общ характер – продажба на акцизни стоки без бандерол. Към жалбата не са приложени и никакви доказателства или имена на свидетели. Разглеждането на деяния от този характер е в компетентност на Районна прокуратура - Дряново.

ОИК намира, че твърденията на Нено Бонев Ненов не са подкрепени от никакви доказателства и като недоказани следва да останат без уважение.

Що се отнася до сигнала, който е от компетентност на РП - същият следва да бъде препратен по компетентност.

След така описаното по-горе и на основание чл.87, ал.1, т.22 от ИК и чл.49 от ЗАНН ОИК – Дряново взе следните

РЕШЕНИЯ:

  1. Взема Решение за отхвърляне на внесената жалба от д-р Нено Бонев Ненов за нарушение на ИК - купуване на гласове като недоказана.
  2. Същата да бъде препратена по компетентност на Районна прокуратура - Дряново, съгласно чл. 49 от ЗАНН.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Стайкова                                                        

СЕКРЕТАР: Цанко Цанев                                                                          

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Пенчева                 

ЧЛЕНОВЕ:

Николинка Колчева                                                                                  

Костадин Христов                                                                                      

Вяра Стоянова                                                                                             

Ценка Костова                                                                                             

Нели Иванова                                                                                             

Михаил Колев                                                                                            

Десислава Заевска - Георгиева                                                        

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново