Община
Туризъм
Решения

Решение № 156-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

РЕШЕНИЕ

156-МИ

гр. Дряново, 01.11.2015

 

Относно: Възникнал инцидент с член на ОИК при изпълнение на служебните му задължения.

Във връзка с възникнал инцидент при посещение на члена на ОИК Нели Иванова в изпълнение на свои задължения, вменени й в наше Решение 147-МИ/01.11.2015 за установяване верността на подадени до ОИК жалби, са направени и арогантни изявления от страна на Михаил К. Ганчев по нейн адрес.

В тази връзка ОИК-Дряново остро възразява срещу подобен род недопустимо поведение. Счита, такова поведение за недопустимо в един демократичен изборен процес.

В тази връзка и на основание чл.87, ал.1, т.34 от Изборния кодекс, ОИК взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

ОИК - Дряново остро възразява срещу подобен род недопустимо поведение. Счита, такова поведение за недопустимо в един демократичен изборен процес

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Стайкова

 

СЕКРЕТАР:

Цанко Цанев

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново