Община
Туризъм
Решения

Решение № 155-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

РЕШЕНИЕ

155-МИ

гр. Дряново, 01.11.2015

 

Относно: Жалба наш вх.№ 203/01.11.2015г. от УП на ИК за издигане на независим кандидат за кмет на община Дряново.

На основание на постъпилата жалба, ОИК - Дряново изпрати свои представители в СИК071200015, с. Царева ливада, за да изяснят фактическото състояние на нещата. Визираното в жалбата лице не беше намерено в района на СИК, за да се констатира верността на жалбата и същата остава като такава недоказана.

В тази връзка и на основание чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, ОИК взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Оставя без уважение Жалба под вх.№ 203/01.11.2015 г. като недоказана

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Стайкова

 

СЕКРЕТАР:

 

Цанко Цанев

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново