Община
Туризъм
Решения

Решение № 154-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

РЕШЕНИЕ

154-МИ

гр. Дряново, 01.11.2015

 

Относно: Жалба наш вх.№ 202/01.11.2015г. от Председател на ИК за издигане на независим кандидат за кмет на община Дряново.

Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 202/01.11.2015г. от Председател на ИК за издигане на независим кандидат за кмет на община Дряново.

При извършената проверка се установи, че е допуснат инцидент, който в крайна сметка е разрешен с помощта на служителите на РУП - Дряново.

Но с цел запазване на добрият тон и спазване на ИК е необходимо да се вземе решение за предупреждаване на участниците в конкретния инцидент за спазване на добрия тон и Закона.

 

В тази връзка и на основание чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, ОИК взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Взема Решение за основателност на Жалба с вх.№ 202/01.11.2015г. и предупреждава Преслава Демирева за спазване на добрия тон в изборния процес.

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Стайкова

 

СЕКРЕТАР:

Цанко Цанев

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново