Община
Туризъм
Решения

Решение № 153-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

РЕШЕНИЕ

153-МИ

гр. Дряново, 01.11.2015

 

Относно: Жалба наш вх.№ 201/01.11.2015г. от независим кандидат за кмет на община Дряново за нарушения на изборния процес.

Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 201/01.11.2015г. от независим кандидат за кмет на община Дряново за нарушения на изборния процес.

Във връзка с описаното в жалбата, ОИК - Дряново изясни чрез Председателя на СИК за наличието на инцидент, касаещ хипотезата на чл. 228 от ИК. По думите на същия е имало случай на попълване на бюлетина в изборното помещение и за случая е съставен Протокол на СИК, удостоверяващ, че не е нарушена тайната на вота.

В тази връзка и на основание чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, ОИК взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Взема Решение за оставяне без уважение Жалба наш вх.№ 201/01.11.2015г. от независим кандидат за кмет на община Дряново като неоснователна.

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Стайкова

 

СЕКРЕТАР:

Цанко Цанев

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново