Община
Туризъм
Решения

Решение № 152-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

РЕШЕНИЕ

152-МИ

гр. Дряново, 01.11.2015

 

Относно: жалба наш вх.№ 200/01.11.2015г. от Нела Савчева Недева - представител на ИК за издигане на независим кандидат за кмет относно нарушение на ИК в СИК № 071200015

Разглеждане на внесена жалба наш вх.№ 200/01.11.2015г. от Нела Савчева Недева - представител на ИК за издигане на независим кандидат за кмет относно нарушение на ИК в СИК № 071200015

В жалбата се твърди, че пред СИК 071200015 в с. Царева ливада на входа на сградата са стояли 12 човека, със баджове „Представители ИК“, държащи в ръка пълномощни с логото на ПП.

Извършена е проверка на място, при която не е установено присъствието на такива лица, но след снети обяснения, ОИК намира, че е недопустимо демонстративно поведение и размахване на документи с лого на политическа сила

В тази връзка и на основание чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, ОИК взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Взема Решение по принцип за това, че жалбата е основателна и следва да се предупредят пълномощниците на ПП „ГЕРБ“-Дряново за недопускане на подобно неетично поведение в изборния ден.

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Стайкова

 

СЕКРЕТАР:

Цанко Цанев

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново