Община
Туризъм
Решения

Решение № 159-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

РЕШЕНИЕ

№ 159-МИ

01.11.2015 г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община Дряново, област Габрово

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦАРЕВА ЛИВАДА

 

Днес, 01.11.2015 г., в 23.00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: КМЕТСТВО  ЦАРЕВА ЛИВАДА, община ДРЯНОВО, област ГАБРОВО, на втори тур

НАТАЛИЯ СИМЕОНОВА КОВАЧЕВА

(собствено, бащино и фамилно име)

 

издигнат от ПП „ГЕРБ“ ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получил 238 (двеста тридесет и осем) действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново