Община
Туризъм
Решения

Решение № 158-МИ/01.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

№ 158-МИ

01.11.2015 г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община Дряново, област Габрово
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

 

Днес, 01.11.2015 г., в 22.30 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: ОБЩИНА  ДРЯНОВО, област ГАБРОВО, на втори тур

МИРОСЛАВ СЕМОВ СЕМОВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

издигнат от ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получил 2 594 (две хиляди петстотин деветдесет и четири) действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново