Община
Туризъм
Новини

Училищен конкурс за детско и младежко творчество на тема: „Аз казвам СТОП!”

Във връзка с осъществяване на проект „Тормозът спира до тук!” екипът на Младежка банка Габрово, която се домакинства от ИМКА Габрово, организира училищен конкурс за детско и младежко творчество на тема:„Аз казвам СТОП!” за област Габрово. Проектът има за цел да популяризира толерантността в училищната среда и възможностите за преодоляване на тормоза и насилието в училище, през погледа на децата и младежите, като ги подкрепи и мотивира да споделят своето отношение и мнение по темата. Те ще имат възможност по един творчески и нестандартен начин да предложат своите решения за преодоляване на проблема.
При необходимост от повече информация за настоящия конкурс или за дейността на Младежка банка Габрово - 066/ 80 54 19 и 0884/301 594.

Плакат
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново