Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Първо заседание на Общински съвет - Дряново

Днес  Общински съвет - Дряново проведе първото си редовно заседание. Местните парламентаристи почетоха с едноминутно мълчание паметта на жертвите от терористичните актове във Франция. По време на  сесията, законотворците определиха структурата и числеността на постоянните комисии  към ОбС и избраха две временни такива - за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  и за промяна на Наредба №1 за спазване на обществения ред, благоустрояване и хигиенизиране на общината и опазване на околната среда. На заседанието бяха  одобрени и промени в структурата на Администрацията.  В предложението си, кметът на общината инж. Мирослав Семов, акцентира, че те са необходими  с цел по- добра организация и подобряване на работата, като се запази, обаче, общата численост, съобразена с изискванията на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. Със свои решения общинските съветници определиха размера на основните месечни възнаграждения на кмета на Общината, кметовете на с. Царева ливада, с. Ганчовец, както и на председателя на ОбС. Инж. Мирослав Семов беше избран за представител на Община Дряново в общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД  Габрово и  събранието на акционерите в областната МБАЛ  „Д-р Тота Венкова” АД  за мандат 2015-2019 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново