Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Общинска администрация и образователните институции ще работят активно за европейско финансиране

Работна среща, инициирана  от кмета инж. Мирослав Семов и председателя на ОбС г-н Тодор Георгиев, се проведе днес в Общинска администрация. В нея се включиха експерти от ОбА, представители на училищата, детските градини и ясли, както и председателят на ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм” г-н Цветан Йорданов. Идеята на форума бе да се синхронизират действията и да се обсъди партньорството между местната власт и образователните институции във връзка с кандидатстването по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Програмата предлага възможност за финансиране по две процедури „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. Участниците бяха категорични, че при разработване на проектните си предложения ще акцентират най- вече на допълнителното обучение по български език, подобряване на образователната среда, насърчаване на участието на родителите във възпитателния процес, работа с родители без разлика от произхода им, насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца от различни етноси, съхраняване и развиване на културната идентичност.

Среща 1 Среща 2
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново