Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Покана за избор на представители за установяване на местно партньорство за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Покана
за избор на представители за установяване на местно партньорство за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Уважаеми съграждани,

Представители на местната общност, бизнеса, неправителствения сектор и селското стопанство,

Общинските администрации на общините Трявна и Дряново имат удоволствието да Ви поканят на подготвителни срещи за избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за участие в създаване на местно партньорство за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за дейности, свързани с подготовката на стратегии за местно развитие.

Срещите ще се проведат както следва:

  • на 26.11.2015 г. от 17.00 часа в зала 403 на Община Трявна - среща за избор на представител на нестопанския сектор;
  • на 27.11.2015 г. от 13.00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново - среща за избор на представител на стопанския сектор.

Целта на срещите е да се учреди местно партньорство между общините, НПО сектора и бизнеса, и да се приложи подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) по ПРСР  2014-2020 г. Ще бъдат  излъчени представители на неправителствения сектор и местния бизнес за установяване на местно партньорство за подаване на проект за подготвителна помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., относно създаване на Местна инициативна група на територията на общините Трявна и Дряново.

На срещите ще бъде предоставена подробна информация за подхода „Воденото от общностите местно развитие“, както и реда и условията за разработване и подаване на подготвителен проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Помощта по подмярка 19.1 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допълнителна информация относно Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и подхода „Водено от общностите местно развитие“ може да намерите на интернет адрес: htpp://www.prsr.government.bg в  рубрика „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“.

Надяваме се на активното участие на всички заинтересовани страни!

Покана

 Покана за избор на представители за установяване на местно партньорство за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново