Община
Туризъм
Програма за есенните празници в Дряново
Новини

Работна среща за включване в Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“

Конкретни идеи и предложения,постъпили от образователните институции, бяха обсъдени днес на поредната работна среща, свързана с подготвяне на проекти за включване  в Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“. Програмата предлага възможност за финансиране по две процедури „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. В срещата се включиха кметът на Общината инж.Мирослав Семов, председателят  на Общински Съвет Тодор Георгиев, заместник- кметът  Ана Борисова, Татяна Декова- старши експерт образование и култура, Цветан Йорданов - председател на Постоянна комисия "Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм", г-н Цветан Цонев и г-жа Маргарита Ангелова - експерти по европроекти.

Среща 1 Среща 2
Услуги
Актуално
Есенни празници 2018
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново