Община
Туризъм
Програма за есенните празници в Дряново
Новини

Инж. Мирослав Семов се включи в национална конференция

В конференция на тема: „Перспективите пред местната власт и новия програмен период“ ще се включи кметът на Община Дряново инж. Мирослав Семов. По време на форума ще се  анализира финансовото състояние на общините, а експерти от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция ще коментират законосъобразното и ефективно управление на публичните средства, както и подобряването на финансовия контрол в местните администрации. Вицепремиерът Томислав Дончев ще запознае участниците с Оперативните програми и възможностите, които те дават на българските общини. Финансирането на проекти за опазване на околната среда по ОПОС, ПУДООС, НДФ и програмите за развитие на селските райони и градска среда ще бъдат обект на дискусия с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и на земеделието и храните Десислава Танева. На срещата ще се обсъди взаимодействието между местните власти и подготовката за провеждането на регионалните общи събрания на Националното сдружение на общините и Общото събрание на НСОРБ през 2016 г.

Снимка кмет
Услуги
Актуално
Есенни празници 2018
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново