Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Кръгла маса за обмяна на опит и добри практики за енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници

На 04 декември 2015 г. от 10,30 ч., в община Дряново, ще се проведе кръгла маса за обмяна на опит и добри практики за енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, във връзка с изпълнението на ДБФП BG04-02-03-052-006/18.08.2015 г., за проект „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи социални и административни услуги на населението в гр. Дряново, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници“, финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяема енергия“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. На пресконференцията ще присъстват екипа за управление, граждани и медии. Ще бъдат представени добри практики в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.


 Прессъобщение

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново