Община
Туризъм
Новини

Новият план-прием в ПГИ“Рачо Стоянов“ дискутираха вчера в ОбА

Работна среща във връзка с предстоящия план-прием организира  гимназията  по икономика „Рачо Стоянов“.  Основна тема на дискусиите бяха насоките и възможностите в държавния план прием за 2016/2017 година да се  включат  професии, максимално близки до нуждите на пазара на труда в региона. В срещата се включиха заместник- кметът на Община Дряново г- жа Ана Борисова, председателят на ОбС Тодор Георгиев, секретарят г- жа Мирослава Лилова, експерти, представители на синдикални организации и бизнеса. В резюме, директорът на професионалната гимназия г- жа Снежина Симеонова, презентира училището, като акцентира върху постиженията на учениците, работата по  проекти и възможностите, които се предлагат пред младите хора за успешната им реализация. В хода на дискусията стана ясно, че за учебната 2016/2017 година намеренията на педагогическата колегия са да осъществят прием в две паралелки след завършен 7 клас - „Електронна търговия“ и „Компютърна техника и технологии“, а след 8 - „Икономика и мениджмънт“. Председателят на ОбС г-н Тодор Георгиев предложи разкриването на професионална паралелка с направление „Туризъм“. Според него това е правилната формула, за да се задоволят потребностите на местния бизнес от добре обучени кадри, да се повиши конкурентоспособността на трудовия пазар и съответно качеството на предлаганите туристически услуги, както и да се подобри общинската образователна система. Той се ангажира да окаже пълно съдействие в случай, че идеята получи подкрепа.

ПГИ 1 ПГИ 2 пги 3 пги 4
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново