Община
Туризъм
Земеделски земи

Заповеди на основание чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи между собственици/ползватели и във връзка с Доклад Вх. № ЗД-02-1361-1/25.09.2015 г. на Комисията, определена със заповед № РД-ЗА-90/03.08.2015 г.


 Заповед Янтра

 Заповед Чуково

 Заповед Царева ливада

 Заповед Туркинча

 Заповед Славейково

 Заповед Скалско

 Заповед Радовци

 Заповед Косарка

 Заповед Керека

 Заповед Караиванца

 Заповед Каломен

 Заповед Игнатовци

 Заповед Зая

 Заповед Дряново

 Заповед Длъгня

 Заповед Денчевци

 Заповед Гостилица

 Заповед Геша

 Заповед Ганчовец

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново