Община
Туризъм
Местни данъци и такси - обяви

Списъци на длъжници

Списъци на лица с публични задължения към Община Дряново, неплатени в сроковете за доброволно плащане.


 списък по чл.182, ал.3, т.2 от ДОПК на длъжниците с публични задължения над 5000 лв. към 01.02.2020г.

 списък по чл.182, ал.3, т.1 от ДОПК на длъжниците с публични задължения над 400 до 5000 лв. към 01.02.2020г.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново