Община
Туризъм
Лагер с Футболно училище Балъков 2019
Новини

Рискове от употребата на психоактивни вещества

По инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и СОУ “Максим Райкович“ вчера със седмокласниците се проведе тренинг от Общински съвет за наркотични вещества - Габрово. Темата бе „Рискове от употребата на психоактивни вещества“. Подрастващите се запознаха с действието на т. нар. „дизайнерска“ дрога и последствията от нея, като изгледаха и филмов материал с истинските истории на техни връстници, употребяващи или пострадали от модерните напоследък наркотици. Те разбраха, че в България няма лечение за деца от наркотични зависимости, както и че действието на „дизайнерските“ наркотици е непредсказуемо със сериозни поражения на нервната система и като цяло на организма.
Лекторите предоставиха на подрастващите и техни координати, за да имат възможности за връзка при възникнали въпроси или при нужда от помощ.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново