Община
Туризъм
Профил на купувача до 30.09.2014

Публична покана за изпълнение на обект: “Аварийно възстановяване покрив на СОУ „Максим Райкович”

Публична покана за изпълнение на обект: “Аварийно възстановяване покрив на СОУ „Максим Райкович, УПИ ІІІ, кв. 76 по РП на гр. Дряново”


 Заповед

 Конкурсна документация

 Архитектура

 Конструкции

 План на покрива

 Покрив

 Ситуация

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново