Община
Туризъм
ОБА8 - Административни услуги "Селско стопанство и екология"

СУНАУ ОБА 8.3 - Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Нормативна уредба:

● Закон за пчеларството - чл. 8

Процедура по предоставяне на административната услуга:

1. Заявлението се подава в ЦУИГ на ОбА-Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на община Дряново.
2. Община Дряново изпраща информацията за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции „Земеделие“ и Българската агенцията по безопасност на храните.

Описание на резултат от услугата:

Вписване в регистъра на пчелините в община Дряново.           

Необходими документи:

● Заявление по образец;
● Копие от Удостоверението за регистрация на животновъдния обект /пчелин/ по чл.137, ал.6 от Закона за ветеренарно-медицинската дейност – издаден от РВМС - Габрово.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 30 дена.

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново