Община
Туризъм
Програма за есенните празници в Дряново
Новини

Инж. Мирослав Семов посети селата на територията на Община Дряново

С идеята да се превърнат в традиционни, стартираха срещите на градоначалника  с жителите на малките населени места в Общината. Инж. Мирослав Семов и експерти от Администрацията посетиха Янтра, Скалско, Караиванца, Маноя, Косарка, Соколово, Зая, Ганчовец, Керека, Туркинча, Длъгня, Големи Българени, Славейково, Гостилица, Денчевци и Царева ливада. Идеята на ръководството на Общината бе както да осигури прозрачност, публичност и информираност за работата си, така и да се запознае на терен с проблемите и желанията на местните хора. Най- често поставяните въпроси засегнаха предимно инфраструктурата, водоснабдяването и канализацията, уличното осветление. На повечето места беше изказано желание по главните улици да бъдат поставени легнали полицаи, заради високите  скорости, които се развиват по правите пътни участъци. Не бе подминат и дългогодишният проблем с нерегламентираните сметища, които се пълнят предимно със строителни материали. Инж. Семов се ангажира, че натрупаните към момента такива ще бъдат отстранени, но бе категоричен, че служителите от Администрацията ще бъдат безкомпромисни към нарушителите и ще налагат сериозни санкции. В тази връзка той призова хората да не пълнят контейнерите с органични отпадъци, които са напълно разградими в природата и допълни, че при направен от общински експерти анализ става ясно, че в нашата Община изхвърлените битови отпадъци, на глава от населението, са най- много в сравнение с други по- големи и по- малки общини- 302 килограма годишно. Разликата достига до 100 кг изхвърлени отпадъци в останалите населени места и задължително трябва да се предприемат мерки за намаляването им. Важно е всеки да разбере, че е необходимо собствено отношение и организация в изхвърлянето на сметта- кое може да се рециклира, кое може да се продаде и т. н. В някой от населените места беше поставен въпросът за нарушаването на обществения ред. От Администрацията се ангажираха да проведат разяснителна кампания и да запознаят живущите в селата с Наредба №1, която регламентира задълженията на физически и юридически лица по поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество, движението по улиците и другите обществени площи на територията на Община Дряново.

Услуги
Актуално
Есенни празници 2018
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново