Община
Туризъм
Програма за есенните празници в Дряново
Новини

Общо събрание на членовете на ФК „Локомотив-1927” гр. Дряново

ПОКАНА

Управителният съвет на ФК „Локомотив-1927” гр. Дряново

свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на клуба при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Финансов отчет за 2015 г.

2. Избор на ново ръководство на Футболен клуб „Локомотив-1927” гр. Дряново

 

Събранието ще се състои на 11.02.2016 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

При липса на кворум, същото ще се проведе от 18.00 часа.

Николай Дончев

25.01. 2016 г.

гр. Дряново

Емблема
Услуги
Актуално
Есенни празници 2018
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново