Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Крайно класиране на кандидатите за обществени възпитатели, към МКБППМН за 2016 година

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново

Крайно класиране на кандидатите за обществени възпитатели за 2016 година

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Обща оценка от подбор по документи

Обща оценка от събеседване /интервю/

Окончателен резултат – обща оценка от подбор

1. ПАВЛИН БОТЕВ МАРКОВ      

5

24,50

29,50

2. СВЕТЛАНА НИКОЛОВА ЕНЧЕВА

5

20,25

25,25

3. КАЛИНА ДЕНЧЕВА АНГЕЛОВА

5

24,25

29,25

4. РОЗИН ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ

3

20,00

23,00

5. СВЕТЛА ИВАНОВА СТАНЕВА

5

24,50

29,50

6. ИРЕНА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

4

23,75

27,75

7. РУМЯНА МИЛКОВА БОБЧЕВА

5

не се явила

-

8. ДЕСИСЛАВ ЦАНЕВ ПЕЕВ

4

15,75

19,75

9. СОНЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА

5

15,50

20,50

10. ЛЮБОМИР СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ

5

19,75

24,75

11. ПЕТЯ КОЛЕВА ВАСИЛЕВА

4

не се явила

-

12. МАРИЯНА ДОБРЕВА МАРКОВА

4

19,75

23,75

13. СТЕФАН ДИМИТРОВ ДОЛЧИНКОВ 

5

21,25

26,25

14. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

5

19,00

24,00

15. РАДОМИР ДРАГОЛОВ ДОЙЧИНОВ

4

20,00

24,00

Забележка: При проведеното интервю Комисията установи, че кандидат № 13 не отговаря на критериите за конкурса, тъй като не е в трудоспособна възраст.

Председател на Комисията по подбора: /п/
/Деница Вачкова/

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново