Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обявление за проект за ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с идентификатор 23947.71.18, местност „Бижевото” в землището на гр. Дряново за неземеделски нужди - „за обществено обслужване” (бунгала за настаняване с цел обучение и квалификация)


 Обявление

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново