Община
Туризъм
Решения

Решение № 161-НИ/25.01.2016 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

РЕШЕНИЕ

161-НИ

гр. Дряново, 25.01.2016 г.

 

Относно: Обсъждане хронограмата  на ЦИК за провеждане на нов избор за кмет на кметство Гостилица

 

След проведените разисквания, по т. 1 от дневния ред, ОИК прие следното

 

РЕШЕНИЕ:

  1. ОИК приема доклада на Секретаря на ОИК  и възлага на Вяра Стоянова да следи спазването на определените в хронограмата срокове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Стайкова

 

СЕКРЕТАР:

Цанко Цанев

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново