Община
Туризъм
Решения

Решение № 162-НИ/25.01.2016 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

РЕШЕНИЕ

162-НИ

гр. Дряново, 25.01.2016 г.

 

Относно: Определяне работно и приемно време на ОИК

 

След проведените разисквания, по т. 2 от дневния ред, ОИК прие следното

 

РЕШЕНИЕ:

1. ОИК приема работно и приемно време  на комисията , както следва:

                            Работно време : 10-17 часа

                            Приемно време: 14-17 часа

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Стайкова

 

СЕКРЕТАР:

Цанко Цанев

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново