Община
Туризъм
Акценти

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Община Дряново Ви уведомява, че на 18.07.2017 г., в Общинска администрация е постъпило писмо с изх. № 90 – 05 – 636/ 05.07.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, за преустановяване приема на заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, до приключване изпълнението на сключените договори за целево финансиране.

NPEE-logo

 Писмо от МРРБ

 Изменени методически указания и приложения 2016

 Управление на етажната собственост

 Методически указания и приложения

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново