Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на помещение с площ 13,80 кв. м. находящо се на първия етаж в административна сграда, публична общинска собственост /АОС №1171/22.06.2007 г. сградата на Кметство Гостилица/


 Заповед № 74/09.02.2016 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново