Община
Туризъм
Новини

Допълнителна възможност за желаещите да се включат в проект „Шанс за работа - 2016”

Във връзка с реализацията на проект „Шанс за работа - 2016” на КНСБ, като част от Националния план за действие по заетостта - 2016 г., организаторите дават възможност да се включат и безработни лица до 35 години включително, с минимум средно образование.
По време на обучението лицата получават стипендии от 8 лв. за присъствен ден, а след успешно преминат курс по ключова компетентност и професионално обучение за „помощник - възпитател” получават сертификат. На 40 % се дава възможност да влязат в заетост на 4 часов работен ден за 3 месеца, като сключат договор с работодателя. За периода на стажуване в ЦДГ „Детелина”, лицата се назначават на половин минимална работна заплата за страната, която към момента е 420 лв.

В случай, че желаещите нямат регистрация в Бюрото по труда, могат да направят това до 11 март 2016 г.

За повече информация:

„Бюро по труда”, филиал Дряново - 0676/ 72398

КНСБ, офис Дряново - 0885 970 484

Община Дряново - 0676/72962, вътр. 121

 

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново