Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 124/08.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с № 056076 по КВС на село Гостилица, община Дряново


 Заповед № 124/08.03.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с № 056076 по КВС на село Гостилица, община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново