Община
Туризъм
Решения

Решение № 179-НИ/07.03.2016 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

РЕШЕНИЕ

179-НИ

гр. Дряново, 07.03.2016г.

 

Относно: Опаковане и съхранение на изборните книжа и материали, на основание Решение №2662-МИ/НР на ЦИК от 18.10.2015г.

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

ОИК  определя  комисия за  , отговаряща за достъпа до помещението за съхранение на изборните книжа и материали , в състав:

 

Ирина Кънчева Стайкова - председател ОИК / представител на ПП ГЕРБ/

Тодор Обрешков Тодоров - секретар ОИК/ представител на БСП/

Ценка Петкова Костова - член на ОИК / представител на ПП НФСБ/

 

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Стайкова

СЕКРЕТАР:

Тодор Обрешков

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново