Община
Туризъм
Решения

Решение № 182-НИ/10.03.2016 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

РЕШЕНИЕ

182-НИ

гр. Дряново, 10.03.2016 г.

 

  1. Относно: Утвърждаване списък на застъпник на ПП „Национален фронт за спасение на България“ по вх. 250/07.03.2016 г.

На основание чл.87, ал. 1, т.18 от Изборния кодекс, във връзка постъпило заявление за регистриране на застъпник за кандидат за кмет на с. Гостилица ПП „Национален фронт за спасение на България“ по вх. 250/07.03.2016 г. ОИК-Дряново взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Регистрира застъпниците на кандидата за кмет на с. Гостилица на ПП „Национален фронт за спасение на България“ по приложен списък, неразделна част от подаденото Заявление.

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Стайкова

СЕКРЕТАР:

Тодор Обрешков

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново