Община
Туризъм
Решения

Решение № 186-НИ/13.03.2016 г. на Общинска избирателна комисия - Дряново

РЕШЕНИЕ

№ 186-НИ

13.03.2016 г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община Дряново, област Габрово

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 

Днес, 13.03.2016 г.., в 22.00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: КМЕТСТВО  ГОСТИЛИЦА, община ДРЯНОВО, област ГАБРОВО, на първи тур

НАДЯ ГЕОРГИЕВА КУКУРЯКОВА

(собствено, бащино и фамилно име)

издигнатa от ПП „ГЕРБ“ ,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получила 136 (сто тридесет и шест) действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Стайкова

СЕКРЕТАР:

Тодор Обрешков

 

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново