Община
Туризъм
Списъци на длъжници

Лица с публични задължения към Община Дряново

Списъци на лица с публични задължения към Община Дряново, неплатени в сроковете за доброволно плащане (по чл.182, ал.3, т.2 и т.3 от ДОПК) :


 Списък длъжници със задължения от 400 до 5000 лв.

 Списък длъжници със задължения над 5000 лв.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново