Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Център за интегрирани услуги отваря врати в Дряново

Община Дряново е одобрена за финансиране по проект „Център за интегрирани услуги” - процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Общият размер на отпуснатите средства е  499 570 лева.
Целта на проекта е изграждане на „Център за интегрирани услуги“. Осемдесет и пет потребители ще бъдат подпомагани от личен асистент, социален асистент и домашен помощник, а същевременно с това ще се осигури трудова заетост на 36 лица за период от 2 години.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново