Община
Туризъм
Лагер с Футболно училище Балъков 2019
Новини

Червенокръстки медицински клуб основаха в Дряново

Точно в деня на здравния работник в Дряново беше основан първият Червенокръстки медицински клуб (ЧМК) в България. Събитието беше уважено от зам.кмета на общината  г-жа Деница Вачкова и председателя на ОбС г-н Тодор Георгиев. На първото заседание се избра ръководство на Клуба и се определиха приоритетите за  бъдещата му работа. Всички членовете на ЧМК са с професионална квалификация и притежават нужните медицински умения, за да реагират в условия на бедствия, аварии и катастрофи.
Ръководството на Клуба ще разчита съдействие от страна на ръководството на община Дряново за осъществяване на идеите и добрите намерения, с които стартира дейността си.

Червен кръст
Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново