Община
Туризъм
Лагер с Футболно училище Балъков 2019
Новини

Два са одобрените за Дряново проекти по ПУДООС

Две проектни предложения ще получат финансиране от Националната кампания  „За чиста околна среда- 2016“, чиято тема тази година е „Обичам природата- и аз участвам“. „Облагородено и красиво -  село Царева  Ливада“ е наименованието на проекта, разработен от Община Дряново  на стойност 9 985,44 лв.  Идеята е да бъде възстановена  детска площадка,  както и да бъдат монтирани ограда и комбинирано детско съоръжение. Освен това ще се  почисти  района около местна чешма, за да се създаде кът за отдих. Посочените райони ще се почистят, ще бъдат изкоренени изсъхналите храсти и треви, а площите ще бъдат затревени и зацветени. Очаква се също да се осигурят пейки и декоративни кошчета за разделно събиране на отпадъци. В хода на реализацията на проекта ще бъдат привлечени доброволци от селото, които от години мечтаят зелените пространство да бъдат облагородени  и отново да се превърнат  в приятно място за отдих и детски игри. ЦДГ “Детелина“  получи финансиране в размер на близо 5 000 лева за осъществяването на проекта „Играем, учим и творим  сред  природата“. Намеренията на екипа от детското заведение  е да се  осигурят  необходимите условия за ежедневно и целенасочено общуване с природата, чрез даване възможност на всяко дете лично да проследи целия цикъл на жизнените процеси. Ще бъдат създадени  еко-кътове към всяка група, в които малчуганите  ще имат възможност да се запознаят и грижат за различни растителни видове- цветя и зеленчуци.  Дворното пространство  ще бъде естетизирано с цветни алеи към всяка площадка. Ще бъдат закупени и монтирани   беседки с маси в двете бази на детското заведение, които ще се превърнат в ателиета „Дар от природата“ . При реализирането на проекта ще бъдат обхванати 200 деца от 3 до 6 годишна възраст.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново