Община
Туризъм
Новини

Започва обработката на тревните площи в Дряново срещу бълхи и кърлежи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗАПОЧВА ОБРАБОТКАТА НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ДРЯНОВО СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ ! 

Община Дряново съобщава, че при благоприятни метеорологични условия (сухо и безветрево време),  в периода 14.04.2016 г. - 21.04.2015 г.,  възнамерява да проведе първата планувана за 2016 г.

  •  Дезакаризация (обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи) на тревни площи, публична общинска собственост от територията на община Дряново
  • Дезинфекция на откритите пясъчници и на съоръженията на детските площадки на територията на община Дряново

Дезакаризацията на тревните площи и дезинфекцията на  откритите пясъчници и на съоръженията на детските площадки ще се извършва   от „Дезинфекционна станция” ЕООД - град Габрово  в часовете от 06.00 до 17.00 часа.

 Всеки обработен терен  ще бъде маркиран с подходяща визуална комуникация за информация на населението. Ще е отбелязана датата на обработката и карантинният период.

При неблагоприятни метеорологични условия, графикът ще се измести със съответния брой дни.

Приоритет се дава на дворовете на учебни и детски заведения, по-големите паркове и обособени детски площадки.

        Обръщаме внимание на гражданите да не посещават обработените тревни площи до изтичане на карантинния период, който е 24 часа.

Услуги
Актуално
150 години град Дряново
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново